top of page

riješenja za armiranje podnih ploča

ČELIČNA VLAKNA 

MIKROSINTETIČKA VLAKNA 

riješenja za armiranje podnih ploča

Klasična polipropilenska vlakna

Proizvode se od čistog polipropilena, a ima raznih dimenzija od 3 do 18 mm, no kao standrdna dimenzija prihvaćena je dužina od 12 mm. Polipropilenska vlakna zbog svojih karakteristika imaju prilično široku primjenu. Naime, njihova je temeljna karakteristika povećavanje vlačne otpornosti betona, te omogućavanje optimalne završne obrade, što je, naravno, iznimno važno svakom pravom majstoru. Ona sprječavaju nastajanje mikropukotina čime uvelike povećavaju otpornost betona na „habanje", te tako daju ploči dugotrajnost i kvalitetu.

Najviše se koriste kod izrada glazura (estriha) i danas su postala standard pri izradi tog vrlo bitnog dijela betonske ploče. Također, vrlo je bitna činjenica da polipropilenska vlakna povećavaju razinu sigurnosti kod požara (osobito bitno kod tunela) jer se tope uslijed požara i ne dolazi do eksplozivnog raspadanja betona, te se tako povećava vatrootpornost.

Mehaničke karakteristike:    Duljina    Količina vlakna   Vebe vrijeme

                                                 12 mm     0,9 kg/m3           5,3 s

                                             18 mm     0,9 kg/m3           6,7 s
Duljina: 12 i 18 mm

Linearna gustoća: 3,5 d/tex

Vlačna čvrstoća: 42 cN/tex

Godine razvoja, truda i terenskog iskustva su otišle u ova visoko performansna vlakna. Njihove vrhunske kvalitetne značajke su postignute sa izborom odgovarajućih sirovina, sofisticiranog procesa proizvodnje, nadogradnja, vezanje, iznimno precizne fibrilacije ključno za osiguranje brzog i ravnomjernog miješanja u betonu, plus posebnu površinsku strukturu ovog vlakana (sidrenje u betonskoj matrici). Proizvodnja naših vlakana je podvrgnuta kontinuiranom kvalitetetnom inspekcijom (sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000).

Tehničke i komercijalne koristi od naših High Grade vlakana omogućuju široki spektar različitih aplikacija i kontinuirano poboljšana selektivnog istraživanja i sustavnog razvoja. Zatražite bez obveze statički izračun za beton armiran sa High Grade vlaknima.

  • na površini ploče nema korozije

  • povećana otpornost na habanje na betonskoj površini, zbog vrlo velikog broja vlakana po m3 betona (12 milijuna komada = 27 km vlakana)

  • visoka razina statičke učinkovitosti i u isto vrijeme smanjuje rano skupljanje i mikropukotine

  • mi stvaramo EC 2 statički proračun, te se koriste smjernice Austrijiskih normi (2008)

  • vrlo lagano doziranje vlakana u betonari kao i na gradilištu sa pakiranjem od 1 kg u vrečici.

  • doziranje: HIGH GRADE 1,0 kg/m3 u odnosu na 25 kg/m3 čeličnih vlakana

  • uštedite vrijeme tijekom doziranja do 8 m3 betona:  8 x 1 kg Pakiranje u odnosu 8 x 20 kg čeličnih vlakana u kutiji i osoba za manipulaciju!

Kao zamjena za klasičnu čeličnu armaturu ili za smanjenje armature na minimalno u ab pločama sa visokim opterečenjima, proizvodena su Fibrofor Diamond vlakna. Fibrofor Diamond su visoko preformansna monovlakna koja se koriste isključivo kao zamjena za klasičnu armaturu te naravno služe kao primarna nosiva armatura u betonu. Njihova geometrija omogućuje i garantira brzu i jednoličnu raspodjelu vlakana u betonu a vrlo velika količina vlakana pruža armiranje u tri smjera. Doziranje se vrši od 2-3 kg/m3 betona, ovisno o namjeni ab ploče, opterečenjima i sl., te za svaku podnu ploču možemo potvrditi točnu dozažu pomoču statičkog proračuna.

preuzimanja:

bottom of page