top of page

Sjedeći strojevi za zaglađivanje - MK8

Barikell MK8 - Duly d.o.o.
Barikell MK8 - Duly d.o.o.
Barikell MK8 - Duly d.o.o.

Barikell MK8 - 75

Barikell MK8 - 90

Barikell MK8 - 90 HCS

Mašina za obradu betona ili glazure sa distancerima koji omogućuje obradu uz sam rub zida.

Mašina ima 2 rotora na kojima je ukupno 8 gletera te diskovi promjera 75cm.

Rezevoar za vodu 5l, 2 rotirajuća reflektora

Upravljanje: Mehaničko

Površina koju obrađuje: 1540cm

Motor: Honda 13 KS, benzin

Težina: 192kg

Paljenje: električno

Mašina za obradu betona ili glazure sa distancerima koji omogućuje obradu uz sam rub zida.

Mašina ima 2 rotora na kojima je ukupno 8 gletera te diskovi promjera 90cm.

Rezevoar za vodu 5l, 2 rotirajuća reflektora

Upravljanje: Mehaničko

Površina koju obrađuje: 1940cm

Motor: Honda 20-24 KS, benzin

Težina: 283-288kg

Paljenje: električno

Mašina za obradu betona ili glazure sa distancerima koji omogućuje obradu uz sam rub zida.

Mašina ima 2 rotora na kojima je ukupno 8 gletera te diskovi promjera 90cm.

Rezevoar za vodu 5l, 2 rotirajuća reflektora

Upravljanje: Hidrauličko, Joystick

Površina koju obrađuje: 1940cm

Motor: Honda 20-24 KS, benzin

Težina: 360kg

Paljenje: električno

Barikell MK8 - Duly d.o.o.
Barikell MK8 - Duly d.o.o.
Barikell MK8 - Duly d.o.o.

Barikell MK8 - 90/120 OL

Barikell MK8 - 120

Barikell MK8 - 120 HCS

Mašina za obradu betona sa 2 rotora na kojima je ukupno 8 gletera te diskovi promjera 120cm.

Rezevoar za vodu 5l, 2 rotirajuća reflektora

Upravljanje: Hidrauličko, joystick

Površina koju obrađuje: 2540cm

Motor: Honda 24 KS, benzin

Težina: 372kg

Paljenje: električno

Mašina za obradu betona sa 2 rotora i ukupno 8 gletera koji se preklapaju, nema mogućnost korištenja diskova ali se mogu koristiti kombi gleter. Specijalno namjenjena za poliranje podova.

Raspoloživo u dimenzijama 90 i 120 cm.

Rezevoar za vodu 5l, 2 rotirajuća reflektora

Upravljanje: mehaničko

Površina koju obrađuje: 1940cm

Motor: Honda 24 KS, benzin

Težina: 315 kg

Mašina za obradu betona ili glazure sa distancerima koji omogućuje obradu uz sam rub zida.

Mašina ima 2 rotora na kojima je ukupno 8 gletera te diskovi promjera 120cm.

Rezevoar za vodu 5l, 2 rotirajuća reflektora

Upravljanje: Mehaničko

Površina koju obrađuje: 2540cm

Motor: Honda 24 KS, benzin

Težina: 315kg

Paljenje: električno

bottom of page