top of page

poliuretan [PU]

#oznaka proizvoda

#opis proizvoda

PU L 300

PU C 500

PU C 520

PU S 615

PU S 616

PU S 686

PU TS686

Izravnavajući međusloj

Samorazljevni završni sloj sa punilom naginje žutilu

Samorazljevni završni sloj elastičan UV stabilan mora se premazati

Završni pigmentirani premaz elastificirani nije UV stabilan parksistem

Završni pigmentirani sjani premaz UV stabilan

Završni pigmentirani vodeni premaz UV stabilan, bez mirisa

Završni prozirni vodeni premaz UV stabilan, bez mirisa, sjani/mat

bottom of page