top of page

DULY  QCR AST

®

Elektroprovodljiva epoksidna podna obloga za prostore u kojima nesmije biti statičkog elektriciteta

Područje primjene 

Rinol Duly QCR AST je elektroprovodljiva epoksidna podna obloga za prostore u kojima nesmije biti statičkog elektriciteta

                                                                                                                                      

• proizvodni pogoni [prehrambeni, kemijski, mehanički, farmacija, elektronika]
• prostori posebne “S” namjene
• laboratoriji, lakirnice, štamparije
• prostori sa računalima i elektronskom opremom

Karakteristike

• odvodi statički elektricitet
• velika mehanička i kemijska otpornost
• velika otpornost na udarce, ogrebotine i habanje
• zadovoljava visoke higijenske standarde 
• monolitan, UV stabilan, upija buku
• dekorativan (veliki izbor boja)
• protuklizan R-10-12, paropropustan

Sastav materijala

Podna obloga proizvodi se od visokovrijedne, bezotapalne 
epoksidne smole i očvršćivača. Svi RINOL materijali proizvode 
se na bazi ISO 9001:2000 kvalitativnog sustava.

Tehničke karakteristike

    • Tlačna čvrstoća                                    80 N/mm² (DIN 53454)
    • Prionjivost                                             >3 N/mm² (lom u podlozi)
    • Tvrdoća po Shoru A                              cca. 78 (ISO 868)
    • Europski certifikat                                  B1
    • Savojna čvrstoća                                   27 N/mm²  (DIN 53452)
    • Modul elastičnosti                                  15’000 N/mm² (DIN 53454)
    • Lin. koef. top. prov.                                46X10E-6/°C (DIN 53572)
    • Vrijednost električnog 
      otpora prema  uzemljivaću                     <10E6 Ω (EN 61340-5-1/2)

bottom of page