top of page

Eclipse profil ima dodatno ojačanje ispod profila koji omogučuje i teža opterečenja. Ispod samog vrha ugrađen je trokutasti profil koji povečava otpornost vrha profila prilikom udara kotača viličara.

 

Specifično je da je rub profila zaobljen, te to smanjuje oštečenja kotača viličara te time smanjuje troškove održavanja istih. S druge strane oštar rub omogučuje dobar pristup i laku obradu sa gladilicama i savršen spoj betona i profila. Eclipse je ekonomičnija alternativa klasičnom 4010 profilu.

preuzimanja:

bottom of page